Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne Dane osobowe przetwarzane są przez Besto Aleksandra Zając ul Strzelnica 4 , 83-130 Pelplin Nip PL593 225 23 98
 2. pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z internautą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez internautę w sklepie internetowym www.hurtbesto.pl. Internauta ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty (zakładka „Moje konto ”).
 3. Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna/ firma, może posiadać tylko jedno konto na stronie www.hurtbesto.pl
 4. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
 5. Administratorem danych internautów jest Besto Aleksandra Zając z siedzibą w Pelplinie przy ulicy Strzelnica 4
 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych użytkownicy sklepu internetowego mogą skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby administratora lub mailowo pod adresem biuro@hurtbesto.pl
 7. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu: świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.hurtbesto.pl (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a , b RODO). rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO), spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 

 1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów ,mowa tu przede wszystkim o firmach współpracujących z Besto Aleksandra Zając w celu zrealizowania zamówienia Klienta jak Poczta Polska lub inna firma kurierska  wymagająca podania danych adresowych i numeru telefonu w celu dostarczenia zamówionej przesyłki          .
 2. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu: rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.
 3. Użytkownik sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane użytkownika sklepu internetowego nie będą przekazywane do państw trzecich
 6. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez hurtbesto.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.hurtbesto.pl.
 7. Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Hurtownia Besto korzysta z analizy Google Analytics ,które przetwarza informacje ze strony zupełnie anonimowo bez używania danych personalnych.
 8. Firma Besto Aleksandra Zając dokłada wszelkich starań ,aby dane osobowe Klientów były odpowiednio zabezpieczone i sposób przechowywania dokumentacji zapewnia brak dostępu osób trzecich i nieupoważnionych do wglądu w ich treści.